GEÇİCİ MADDE 2.- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar,  mevcut tüm yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.

GEÇİCİ MADDE 3.- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.

TSE Standartlarına göre engelli merdiven asansörleri tam otomatik olmak zorundadır, yani platform durakta otomatik olarak kollarını ve taşıyıcı zemini katlayıp açmalıdır. Ayrıca hareket halindeyken sesli uyarı sistemi olması gerekmektedir. Tüm engelli ürünleri gibi sürekli basmalı sistemle çalışır. Engelli Merdiven Platformları iç ve dış mekanlarda kullanılabilir.Minimum sahanlık genişliğinin 900 mm olması gerekmektedir.Engellinin yardım almaksızın rahatlıkla kullanması amacıyla tasarlanmış ürünlerdir.

Ülkemizde son yıllarda özellikle yazlık evlerde tercih edilen koltuk tipi merdiven asansörleri, hem estetik açıdan hemde kullanım kolaylığı açısından dikey tip asansörlere göre daha çok talep görmeye başladı.Aylık bakım gerektirmemesi, düşük enerji tüketimi ve merdivenlerden yatay olarak gitmesiyle yükseklik hissi vermemesi en büyük artılarıdır. Dikey tip asansörler gibi yer kaplamaz ve 700 mm’ lik bir sahanlığa ister dönerek ister düz olarak tırmanır ve 60 dBA Gibi düşük bir ses düzeyine sahiptir.

Engelli merdiven asansörlerinde devletin direk olarak desteği yoktur ancak tüm engelli asansörlerinde ister merdiven tipi platform olsun ister koltuk tipi olsun K.D.V muafiyeti vardır.

Koltuk tipi merdiven asansörü yada platform tipi engelli merdiven asansörlerinde teslimat süresi 6-8 haftadır.Bu sürenin uzun olmasında ürünlerin ithal olması ve sadece sizin sahanlığa özel üretim yapılmasının etkisi büyüktür.

Çıkan yasa ile birlikte inşaat firmalarından bina önlerinde yer alan merdiven basamakları için  % 6 ‘lık rampa eğimini geçerse merdiven  asansörü  zorunluluğu vardır. Bir çok firma maliyet açısından daha uygun olduğu için Koltuk tipi merdiven asansörünün kullanmayı tercih etmektedir ancak yasayla birlikte engelli vatandaşların tekerlekli sandalyeleriyle birlikte basamakları aşmasını sağlayacakları düzenlemeler yapılmış ve buna göre belirlenen TSE Standartları uyarınca platform tipi merdiven asansörü kullanılması zorunludur.

Firmaların merdiven asansörleri  için verdikleri garanti süresi 2 yıldır.Tedarikçi firma uygulamış olduğu merdiven asansörlerine 10 yıl boyunca parça temini sağlamak zorundadır.

Havuz asansörleri işletme yada özel mülklerde yer alan havuzların en uygun yerine monte edilen, engelli, yaşlı ve kilolu insanların havuzlarını aktif bir şekilde kullanmasında yardımcı olan engelli asansörüdür. Paslanmaz özelliği bulunan havuz asansörleri su basıncı yada akü ile hareket eder.

Son zamanlarda en çok karşılaştığımız soru ; İşyerim için ( Etüt merkezi, Sürücü Kursu, Muaynehane, Rehabilitasyon Merkezi vb) için gerekli olan Engelli Asansörü problemini nasıl çözebilirim. Öncelikle 23 Temmuz 2015 tarihinde mevcut yasada ekleme yapılmak kaydı ile değişikliğe gidilmiştir.Asansör ibaresinin yanına " VE YA ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİLİĞİNİ SAĞLAYAN TAŞIMA VE İLETME SİSTEMLERİNİN " cümlesi eklenmişti.Bu durumda Merdiven İnme-Çıkma Cihazları olan Paletli (Vimec) ve Tekerlekli ( Scalacombi) gibi portatif ürünler ile ruhsatlarınızı alabilirsiniz.

SSS